About us

เราคือ..ศูนย์ถ่ายเอกสารและพิมพ์เขียวแบบแปลน ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี  นับจาก ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน  เราคือผู้ที่พัฒนางานถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ

มาโดยตลอด พิมพ์แบบแปลน  เย็บเล่ม  ตรายาง  นามบัตร  งานพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ท  สื่อโฆษณา  สื่อสิ่งพิมพ์  รับตัดสติ๊กเกอร์ ด้วยคอมพิวเตอร์

เราพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยอยู่เสมอ  เพื่อรองรับความต้องการลูกค้า  งานมีคุณภาพ  รวดเร็ว  ทันใจ หัวใจในการทำงาน

งานลูกค้า คือ บริการของเรา เราจึงใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอน  เรามีที่จอดรถไว้รองรับฟรี   

โทร : 02-350-2678-80 , 02-227-0608   มือถือ : 086-304-3403,  086-304-3406,  086-304-3407   

ID Line : @873uayky    ID Line : sv406

 E-mail : svmail99@gmail.com

 

 

 

 

 

Visitors: 119,772